طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند دگردیس به انگلیسی چند دگردیس یعنی چه

چند دگردیس

polymorphic
polymorphous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها