طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چنگال مخصوص بلند کردن بسته علف و یونجه به انگلیسی چنگال مخصوص بلند کردن بسته علف و یونجه یعنی چه

چنگال مخصوص بلند کردن بسته علف و یونجه

hay fork

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها