طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چوبخط زدن به انگلیسی چوبخط زدن یعنی چه

چوبخط زدن

notch
tick

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها