طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چوب برى کردن به انگلیسی چوب برى کردن یعنی چه

چوب برى کردن

lumber

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها