طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چپ رو به انگلیسی چپ رو یعنی چه

چپ رو

levorotary
levorotatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها