طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چیزى که براى پله به کار مى رود به انگلیسی چیزى که براى پله به کار مى رود یعنی چه

چیزى که براى پله به کار مى رود

stepper

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها