طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چیزى که غم و غصه را بزداید به انگلیسی چیزى که غم و غصه را بزداید یعنی چه

چیزى که غم و غصه را بزداید

nepenthe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها