معنی و ترجمه کلمه چیز آشغال و نا چیز به انگلیسی چیز آشغال و نا چیز یعنی چه

چیز آشغال و نا چیز

paltry
paultry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها