معنی و ترجمه کلمه چیز یا فرد نادر به انگلیسی چیز یا فرد نادر یعنی چه

چیز یا فرد نادر

rara avis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها