طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ژئوفیزیک به انگلیسی ژئوفیزیک یعنی چه

ژئوفیزیک

geophysics

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها