طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ژاکت یا کت داراى یک یا دو ردیف دکمه به انگلیسی ژاکت یا کت داراى یک یا دو ردیف دکمه یعنی چه

ژاکت یا کت داراى یک یا دو ردیف دکمه

sack coat

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها