طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ژتون آبى رنگ که ارزش زیادى دارد به انگلیسی ژتون آبى رنگ که ارزش زیادى دارد یعنی چه

ژتون آبى رنگ که ارزش زیادى دارد

blue chip

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها