طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ژنگو به انگلیسی ژنگو یعنی چه

ژنگو

gingko
ginkgo

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها