طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ژولیده کردن به انگلیسی ژولیده کردن یعنی چه

ژولیده کردن

dishevel
ruffle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها