معنی و ترجمه کلمه کابوس مانند به انگلیسی کابوس مانند یعنی چه

کابوس مانند

nightmarish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها