طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاتابولیسم به انگلیسی کاتابولیسم یعنی چه

کاتابولیسم

dissimilation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها