معنی و ترجمه کلمه کاتالیزورهاى حیاتى به انگلیسی کاتالیزورهاى حیاتى یعنی چه

کاتالیزورهاى حیاتى

biocatalyst

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها