معنی و ترجمه کلمه کاتب نسخه هاى خطى به انگلیسی کاتب نسخه هاى خطى یعنی چه

کاتب نسخه هاى خطى

scribe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها