طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاج خمره اى به انگلیسی کاج خمره اى یعنی چه

کاج خمره اى

arborvitae

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها