طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاج درازبرگ گرجستانى به انگلیسی کاج درازبرگ گرجستانى یعنی چه

کاج درازبرگ گرجستانى

pine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها