طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاج گرجستانى به انگلیسی کاج گرجستانى یعنی چه

کاج گرجستانى

georgia pine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها