طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاد هندى به انگلیسی کاد هندى یعنی چه

کاد هندى

catechu

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها