طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاذب به انگلیسی کاذب یعنی چه

کاذب

faise
liar
mendacious

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها