طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارآگاه به انگلیسی کارآگاه یعنی چه

کارآگاه

beagle
bloodhound
eye
gumshoe
informer
sherlock
sleuth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها