طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارآیى به انگلیسی کارآیى یعنی چه

کارآیى

efficiency
performance
proficiency

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها