طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاربرد گرایى به انگلیسی کاربرد گرایى یعنی چه

کاربرد گرایى

utilitarianism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها