طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاربست به انگلیسی کاربست یعنی چه

کاربست

pragmatics

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها