معنی و ترجمه کلمه کارتى که ساعت حضور و غیاب کارگر روى آن قید مى شود به انگلیسی کارتى که ساعت حضور و غیاب کارگر روى آن قید مى شود یعنی چه

کارتى که ساعت حضور و غیاب کارگر روى آن قید مى شود

time card

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها