معنی و ترجمه کلمه کارت یا ورقه خرید نسیه به انگلیسی کارت یا ورقه خرید نسیه یعنی چه

کارت یا ورقه خرید نسیه

credit card

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها