معنی و ترجمه کلمه کارخانه آبجو سازى به انگلیسی کارخانه آبجو سازى یعنی چه

کارخانه آبجو سازى

brewery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها