معنی و ترجمه کلمه کارخانه اى که گوشت و میوه و غیره را درقوطى کنسرو مى کند به انگلیسی کارخانه اى که گوشت و میوه و غیره را درقوطى کنسرو مى کند یعنی چه

کارخانه اى که گوشت و میوه و غیره را درقوطى کنسرو مى کند

cannery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها