معنی و ترجمه کلمه کارخانه رنگ سازى به انگلیسی کارخانه رنگ سازى یعنی چه

کارخانه رنگ سازى

dye works

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها