طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارخانه شراب سازى به انگلیسی کارخانه شراب سازى یعنی چه

کارخانه شراب سازى

winery

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها