معنی و ترجمه کلمه کارخانه نخ ریسى به انگلیسی کارخانه نخ ریسى یعنی چه

کارخانه نخ ریسى

cotton mill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها