طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارخانه نخ ریسى به انگلیسی کارخانه نخ ریسى یعنی چه

کارخانه نخ ریسى

cotton mill

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها