طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارخانه چوب برى و الوار سازى به انگلیسی کارخانه چوب برى و الوار سازى یعنی چه

کارخانه چوب برى و الوار سازى

sawmill

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها