معنی و ترجمه کلمه کارخانه کشتى سازى به انگلیسی کارخانه کشتى سازى یعنی چه

کارخانه کشتى سازى

dockyard
shipyard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها