معنی و ترجمه کلمه کارخانه گداز فلز به انگلیسی کارخانه گداز فلز یعنی چه

کارخانه گداز فلز

foundry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها