معنی و ترجمه کلمه کارخانه یا محل تقطیر به انگلیسی کارخانه یا محل تقطیر یعنی چه

کارخانه یا محل تقطیر

distillery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها