طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارخانه به انگلیسی کارخانه یعنی چه

کارخانه

factory
firm
house work
manufactory
mill
plant
studio
work
workhouse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها