طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاردان به انگلیسی کاردان یعنی چه

کاردان

deft
knowing
resourceful
skilled
technician

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها