طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاردک مخصوص پهن کردن و مالیدن مرهم روى پارچه و زخم و غیره به انگلیسی کاردک مخصوص پهن کردن و مالیدن مرهم روى پارچه و زخم و غیره یعنی چه

کاردک مخصوص پهن کردن و مالیدن مرهم روى پارچه و زخم و غیره

spatula

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها