معنی و ترجمه کلمه کاردیده به انگلیسی کاردیده یعنی چه

کاردیده

hotblood
thoroughbred

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها