طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاردیوگراف به انگلیسی کاردیوگراف یعنی چه

کاردیوگراف

cardiograph

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها