طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارد دسته دراز و نوک برگشته به انگلیسی کارد دسته دراز و نوک برگشته یعنی چه

کارد دسته دراز و نوک برگشته

scimitar

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها