طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارد و چنگال فروشى به انگلیسی کارد و چنگال فروشى یعنی چه

کارد و چنگال فروشى

cutlery

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها