معنی و ترجمه کلمه کارشناس تربیت حیوانات به انگلیسی کارشناس تربیت حیوانات یعنی چه

کارشناس تربیت حیوانات

zootechnician

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها