طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارشناس فنى به انگلیسی کارشناس فنى یعنی چه

کارشناس فنى

technician

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها