طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارشکنى و خراب کارى به انگلیسی کارشکنى و خراب کارى یعنی چه

کارشکنى و خراب کارى

sabotage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها