طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارمندان عملیاتى به انگلیسی کارمندان عملیاتى یعنی چه

کارمندان عملیاتى

operating staff

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها