طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارمندان به انگلیسی کارمندان یعنی چه

کارمندان

personnel
staves

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها